Kiseki -Ano Hi no Sobito-

It has been 2 months since 『Kiseki -Ano Hi no Sobito-』 Blu-ray/DVD was released so it’s time for the actual movie! ?

Movie (1280×720)
Decryption Key: !J-sBYzclnJX6eMjqba1-gyfwrhAJDot_BTCKg3ExCwA
(password: his birthday + Matsuzaka Tori’s birthday + 『Kiseki』 BD/DVD release date (format: yyyymmdd))

3 thoughts on “Kiseki -Ano Hi no Sobito-

Let us know your thoughts!